Ing. Jan Morávek

Znalecká a oceňovací kancelář,

krizové řízení podniku.

Kontakt:

 

ING. JAN MORÁVEK

 

Tel.: 608 303 373

Mail: moravek@moravek.cz

 

 

Soudní znalectví

 

Soudním znalectvím se zabýváme již od roku 1993

Naším oborem je:

 

ekonomika

- odvětví ceny a odhady strojů a zařízení,

- odvětví ceny a odhady strojních součástí a náhradních dílů

 

strojírenství

- odvětví strojírenství všeobecné se specializací posuzování stavu strojů

- zemědělství

- odvětví rostlinné a živočišné výroby

 

Dále dlouhodobě spolupracujeme se soudními znalci z jiných oborů /odhady nemovitostí, odhady motorových vozidel,..../ a lze tedy využít námi nabízených služeb při oceňování majetku a zjišťování stavu věci. Během naší činnosti bylo zpracováno více než 1000 znaleckých a odborných posudků.

 

 

Krizové řízení a poradenská činnost při řízení podniku

 

Tato činnost řeší mimo jiné např. úpadek firmy/ insolvenční zákon/, reorganizaci podniku, zvýšení produktivity, přechod na jinou výrobní činnost,...

 

Nabídka služeb / vlastní řízení podniku nebo pouze poradenství / se opírá o znalosti získané z činnosti správce konkurzní podstaty a soudního likvidátora společností, kterou vykonáváme od r. 1998. Dále pak z praktických znalostí získaných při řízení strojírenské výroby a další podnikatelské, především obchodní činnosti. Naše kancelář tradičně velmi úzce spolupracuje se zkušeným daňovým poradcem a zavedenou advokátní kanceláří v Hradci Králové a jsme proto schopni zajistit veškerý právní a daňový servis.

Na základě vašeho požadavku navrhneme nejoptimálnější organizační změny ve vaší firmě, případně provedeme analýzu vámi zpracovaného postupu a vyhodnotíme jeho důsledky ať již právní, personální, nebo ekonomické.

Kancelář:

 

ING. JAN MORÁVEK

 

Trstenická 932,

570 01 Litomyšl

 

GPS:

49°51'39.801"N, 16°19'34.804"E

TOPlist